Tiến sĩ chuyên khoa
tạo hình thẩm mỹ

Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật
thẩm mỹ hoa kỳ

Trình độ học vấn

Hoạt động Công tác

 • - Làm việc tại khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bạch Mai
 • - Làm việc tại khoa Ngoại, Bệnh viện Việt Đức
 • - Nguyên Bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình tại Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108
 • - Nguyên Bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình tại Bệnh viện Saint Paul
 • - Bác sĩ Trưởng khoa, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam
 • - Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam
 • - Giám đốc chuyên môn tại Thẩm mỹ viện Đông Á
 • - Giám đốc Học viện thẩm mỹ quốc tế SCI
 • - Thành viên chính thức ban Pháp lý của Hiệp hội PT tạo hình

Thành viên hiệp hội chuyên môn

 • - Hiệp hội Giáo dục Thẩm mỹ Hàn Quốc (KCCS)
 • - Hiệp Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP. Hồ Chí Minh (HSPAS)
 • - Hiệp Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hà Nội (HSPAS)
 • - Học viện Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc (KACS)
 • - Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc Tế (ISAPS)
 • - Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ (ASPS)
 • - Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ (ASAPS)
 • - Học viện Phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình khuôn mặt Hoa Kỳ (AAFPRS)
 • - Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam (VSAPS)
 • - Hiệp hội Ngiên cứu bộ phận cố định Sọ - Hàm - Mặt (AO CMF)
Nghiên cứu khoa học
Thành tích đạt được