dùng tiếng hát 'vá' giấc mơ chưa tròn Trần Văn Tự
tình trạng của tự

Phương án dành riêng
dành cho Tự

nâng mũi sụn sườn

Nâng mũi sụn sườn

sửa sẹo môi

Sửa sẹo môi

căn chỉnh hàm mặt

Căn chỉnh hàm mặt

100 ngày
thay đổi của Tự

100 ngày thay đổi của tự
100 ngày thay đổi của tự
kết quả mà bác sĩ đêm lại cho Trần Văn Tự
kết quả mà bác sĩ đêm lại cho Trần Văn Tự kết quả mà bác sĩ đêm lại cho Trần Văn Tự
kết quả mà bác sĩ đêm lại cho Trần Văn Tự

Đội ngũ bác sĩ của Kangnam

"Chúng tôi luôn nỗ lực kiến tạo nhan sắc cho khách hàng
bằng cả tình yêu, tâm huyết, lòng nhiệt thành"