Rồi ngày mai mùa xuân sẽ đến Trần Thị Xuân Mai
3 tháng thay đổi của Xuân Mai
3 THÁNG THAY ĐỔI CỦA XUÂN MAI
Tình trạng Xuân Mai gặp phải
Giải pháp bác sĩ Kangnam
dành cho Xuân Mai
LẦN 1: XUÂN MAI PT CHỈNH HÌNH HÀM MẶT + ĐEO KHÍ CỤ R.E.D
Lần 1: PT chỉnh hình hàm mặt + Đeo khí cụ R.E.D
XUÂN MAI ĐIỀU CHỈNH KÉO DÃN XƯƠNG HÀM RA MỖI NGÀY (3 THÁNG)
Điều chỉnh kéo dãn xương hàm ra mỗi ngày (3 tháng)
LẦN 2: THÁO KHÍ CỤ + NÂNG MŨI SỤN SƯỜN + CẤY MỠ MẶT + SỬA SẸO MÔI CHO XUÂN MAI
Lần 2: Tháo khí cụ + Nâng mũi sụn sườn + Cấy mỡ mặt + Sửa sẹo môi
LẦN 3: XUÂN MAI LÀM RĂNG SỨ
Lần 3: Làm răng sứ
Ngày mai có mùa Xuân

Đội ngũ bác sĩ của Kangnam

"Chúng tôi luôn nỗ lực kiến tạo nhan sắc cho khách hàng
bằng cả tình yêu, tâm huyết, lòng nhiệt thành"