Gửi câu hỏi để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn
đăng ký tư vấn
Nâng mũi bán cấu trúc 4D
Can thiệp tối thiểu - Chỉnh sửa tối đa. Dành cho mũi thấp tẹt, ít khuyết điểm
Nâng mũi cấu trúc 4D Nano Form
Đột phá chất liệu sụn, mô phỏng 100% sụn tự thân, dành cho mũi hỏng sau nâng hoặc những người muốn nâng bằng sụn nhân tạo mà không biến chứng.
Nâng mũi cấu trúc 4D
Tái cấu trúc toàn diện mũi, chỉnh sửa mũi thấp tẹt - ngắn - to bè
Nâng mũi sụn sườn 100%
Chỉnh sửa mũi chuyên sâu, mũi phức tạp, mũi hỏng do thẩm mỹ. Tái cấu trúc toàn diện mũi: sống - trụ - đầu mũi bằng sụn sườn 100%.
Tư vấn chi tiết bởi bác sĩ chuyên khoa
đăng ký tư vấn

đăng ký nhận ưu đãiGọi ngay Nhận Ưu Đãi