en vi

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Kết quả phụ thuộc vào cơ địa mỗi người (*)