Họ đã "lột xác" thành công! Đến lượt bạn!
Đăng ký ngay
7 ngày tìm lại vóc dáng với Lipo Matic 3D
Đăng ký ngay
Giảm mỡ triệt để vùng cơ thể bạn mong muốn
đăng ký ngay
Dịch vụ Giá Gốc Giá KM
Giảm mỡ bụng trên + dưới 40 triệu 28 triệu
Giảm mỡ bụng trên + dưới + eo (50kg -> 59 kg) 45 triệu 31,5 triệu
Giảm mỡ bụng trên + dưới + eo (60kg -> 70 kg) 50 triệu 35 triệu
Giảm mỡ bụng trên + dưới + eo (>70 kg) 60 triệu 42 triệu
Giảm mỡ bụng trên + dưới + eo (> 100 kg) 80 triệu 56 triệu
Giảm mỡ bụng + Tạo hình thành bụng toàn thể (50kg -> 59 kg) 70 triệu 59,5 triệu
Giảm mỡ bụng + Tạo hình thành bụng toàn thể (60kg -> 70 kg) 75 triệu 63,8 triệu
Giảm mỡ bụng + Tạo hình thành bụng toàn thể (>70 kg) 85 triệu 72,3 triệu
Giảm mỡ bụng + Tạo hình thành bụng toàn thể (> 100 kg) 105 triệu 89,3 triệu
Giảm mỡ tay / Vai / Cằm / Nách / Má 30 triệu 25,5 triệu
Giảm mỡ bắp chân 35 triệu 29,8 triệu
Giảm mỡ đùi 60 triệu 51 triệu
Áp dụng từ 24/04 - 02/05
đăng ký ngay

đăng ký nhận khuyến mại


Từ ngày 24/04 - 02/05
Gọi ngay Đăng ký ngay